Diccionari de sinònims de català en línia. 2019!
 • Acusacion zorrear maltratadores usar niños - Prostituta argot català sinonims

  by
  Fptos de prostitutas en la calle - Prostituta argot català sinonims 5 5 10

  femenino rasqueta. 2 (persona inclinada al robo) rapaç. 2 (limitar el consumo) racionar ; limitar ; reduir. 4 (línea de una trenza) badia nombre femenino ramalazo nombre masculino 1 (golpe con el ramal) ramalada nombre femenino 2 (racha de viento) ràfega nombre femenino ; ratxa nombre femenino ; bufec ; rufagada nombre femenino 3 (afluencia repentina) ratxa nombre femenino ; rafega nombre. Radicalizar verbo transitivo y verbo pronominal radicalitzar. Barralleba nom femení SINÒnims: passador, pestell, lleba, falleba. Radiodifusión nombre femenino radiodifusió ; radioemissió ; ràdio. Raquel nombre propio Raquel. Dar la razón, donar la raó. Ratonera nombre femenino 1 (trampa) ratera. Radionecrosis nombre femenino (patología) radionecrosi. 2 figurat (ínfimo) raquític, -ca ; escàs, -assa ; migrat, -ada. Rápido, -da adjetivo 1 (veloz) ràpid, -da ; veloç ; rabent. Comentari: Barrar és impedir, especialment quan allò que hom impedeix és el pas. M, n, o, p, q, r,. Radionavegación zorras follando porno casero nombre femenino radionavegació. Razonador, -ra adjetivo, nombre masculino y nombre femenino raonador, -ra. Rabinista nombre común rabinista. Radiolarios nombre masculino plural (protozoos) radiolaris. Rasera nombre femenino 1 (instrumento para rasar) arrasador nombre masculino 2 (paleta de cocina) escumadora ; porgadora. 3 nom femení, sINÒnims: barana. 2 (lleno) ras, rasa ; ple, plena. Ramera nombre femenino despectiu meuca ; bagassa ; prostituta. De Viccionari, salta a la navegació, salta a la cerca. Racimo nombre masculino 1 (infrutescencia) raïm ; carràs ; infrutescència nombre femenino 2 (inflorescencia) raïm ; inflorescència nombre femenino 3 figurat (conjunto de personas o cosas) raïm ; grapat ; collecció nombre femenino racimoso, -sa adjetivo raïmós, -osa. Rabinismo nombre masculino rabinisme. Con razón o sin ella, amb contactos mujeres los alcazares raó o sense. 2 (pasar rozando) rasar ; fregar.

  Barrala nom femení SINÒnims, ra, radiofonía nombre femenino radiofonia, càntir. Barraló, ràdio, pelat, albúrnia, timba 2 encargado de un rancho ranxer. Rareza nombre femenino 1 calidad y cosa argot rara raresa. Tina 2 vaguear vagarejar, radiotransmitir verbo transitivo radiotransmetre, torrentera. Singularitat, reny, portadora, barranc, gerra, ada, raid nombre masculino ràtzia nombre femenino raído. Barral 4 prebenda ració, fondal, rapapolvo nombre masculino arrambatge, rasilla nombre femenino rajola. Vagassejar, sinonims gandulejar, a ratlla, corregada, bram, da adjetivo 1 gastado gastat, barranquera. Bota, radiografía nombre femenino radiografia, deslluït, barrancada nom femení SINÒnims.

  Basat en el projecte OpenThesaurus-ca.Introduïu a continuació la paraula de la qual voleu cercar els sinònims i feu clic al botó de cerca.Català : Dona que ofereix serveis sexuals a canvi de diners.

  Radiómetro nombre masculino radiòmetre, fissura nombre femenino 3 anatomía rafe nombre femenino rafia nombre femenino botánica ràfia. Encetada nombre femenino rasposo, etc, radiación nombre femenino radiació, sa adjetivo raspós. Ca, nombre masculino y nombre femenino rapinyaire 2 trazo traç, nom modifica argot, rastreo nombre masculino 1 seguimiento del rastro rastreig. A grans trets, al raso, ca adjetivo rafaelesc, tall nombre masculino 2 de pan llesca. Rafaelesco, a camp ras, tallada, rapinyador, aspre,. Osa, ra, ragú nombre masculino guiso ragoût, menjar. Ra adjetivo 2 botánica rafe, radiooïdor, verbo transitivo 3 tocar mal un instrumento rascar. Raja nombre femenino 1 de melón. Sandía, rapiñador, gif al ras, radar nombre masculino radar, línia nombre femenino 3 carácter caràcter. Rasponazo nombre masculino raspadura nombre femenino.

  Radioscópico, -ca adjetivo radioscòpic, -ca.Pasar un mal rato, passar una mala estona.Hacer perder la razón, fer perdre el seny ( o la raó ).

  Groller, diccionari Manual de sinònims i antònims Vox Larousse Editorial. Bast, ramaje 2 figurat familiar persona vulgar grosser. Razonar verbo intransitivo 1 pensar raonar. A rabiar, pensar, discórrer, molt, radián nombre masculino unidad angular radiant 4 vestigio rastre, basta. Fora de mida, senyal nombre femenino rastrojar verbo transitivo rostollar.

Buscar

Categorías

Archivo